Deepwork – Tréning piatich elementov plný energie

Tréning úplne odlišný ako všetky ostatné.

Cvičenie, ktoré precvičí celé telo

zharmonizuje dušu.

Čo je DeepWORK a prečo je odlišný?

DeepWORK je atletický tréning založený na princípoch Yin a Yang. Znamená to, že ide o vytváranie harmónie medzi protikladmi. V DeepWORKu každý pohyb obsahuje fázu napätia a relaxačnú fázu. Dynamické pohyby striedajú statické výdržové pozície, kardio cvičenia sú doplnené silovými cvičeniami a tak ďalej. Cieľom je naučiť sa používať svoje telo bez obmedzení v každej dimenzii. DeepWORK je komplexný, dynamický a intenzívny.

Aké sú jeho výhody?

 Cvičením DeepWORKU zvyšujeme svoje kondičné schopnosti, ale i silu a flexibilitu. Má pozitívny vplyv aj na držanie tela, pomáha nám vytvárať rovnováhu, ktorú potrebujeme v každodennom živote pri riešení rôznych úloh a problémov. Napĺňa nás energiou, a to nielen fyzickou ale aj psychickou. Ponúka nám uvoľnenie a odreagovanie sa od každodenných problémov.
Viac o DeepWorku

Kedy a kde?

ROZVRH

Prihlásiť sa na tréning