O čo ide:

Jednorázová konzultácia, ktorá zahŕňa zhodnotenie a analýzu klientovho aktuálneho jedálnička a spôsobu stravovania. Vzhľadom na stanovené ciele sú následne navrhnuté odporúčania na zmeny spolu so zdôvodnením (prípadne navrhnuté možné riešenia problémov spojených s výživou a stravovaním).

Výhody:

 • žiadne krátkodobé riešenia, ALE dlhodobo udržateľná stratégia,
 • žiadne dokonalé nereálne stravovacie riešenia, ALE “nedokonalé” princípy uplatniteľné v reálnom živote, a predovšetkým v TVOJOM živote,
 • žiadne všeobecné rady, ALE odporúčania šité na mieru, ktoré zapadnú do TVOJHO životného štýlu, zohľadňujúci TVOJE limitujúce faktory.

Čo dostaneš:

 • zhodnotenie a analýzu súčasných stravovacích návykov a skladby jedálnička,
 • zoznam silných a slabých stránok súčasného spôsobu stravovania,
 • návrhy na zlepšenie stravovacích návykov s konkrétnymi príkladmi,
 • príklady jedál s postupom prípravy (raňajky, obed, večera, desiata, olovrant) na základe cieľov, životného štýlu…,
 • 1 x telefonickú, alebo online konzultáciu.

Je určený pre toho:

 • kto chce upraviť svoju hmotnosť – schudnúť, pribrať, nabrať svaly – bez nezmyselných diét a hladovania,
 • kto sa chce v záujme svojho zdravia lepšie stravovať,
 • kto nemá dostatok informácií/nemá správne informácie o tom ako sa stravovať, alebo sa stráca v množstve protichodných informácii,
 • kto potrebuje spraviť zmenu v stravovacích návykoch, no nevie kde začať.

Čo by ste ešte mali vedieť:

Spolupráca prebieha online formou dotazníkov a vypracovávania rozličných úloh. Následne klient dostane vypracovanú analýzu s návrhmi opatrení a zmien aj s príkladmi. Ak je to potrebné, nasleduje telefonická, prípadne online konzultácia. Analýzu je možné zopakovať po niekoľkých týždňoch spolu so zhodnotením úspešnosti zavádzania zmien, prípadne ju doplniť o Nutričný coaching.

Cena:

40 Eur

Prihlasit sa