O čo ide:

Jednorázová konzultácia, ktorá zahŕňa zhodnotenie a analýzu klientovho aktuálneho jedálnička a spôsobu stravovania. Vzhľadom na stanovené ciele sú následne navrhnuté odporúčania na zmeny spolu so zdôvodnením (prípadne navrhnuté možné riešenia problémov spojených s výživou a stravovaním).

Doba spolupráce:

Jednorázová konzultácia.

Výhody:

žiadne krátkodobé riešenia, ALE dlhodobo udržateľná stratégia,

žiadne dokonalé nereálne stravovacie riešenia, ALE “nedokonalé” princípy uplatniteľné v reálnom živote, a predovšetkým vo VAŠOM živote,

žiadne všeobecné rady, ALE odporúčania šité na mieru, ktoré zapadnú do VÁŠHO životného štýlu, zohľadňujúci VAŠE limitujúce faktory.

Čo dostanete:

zhodnotenie a analýzu súčasných stravovacích návykov a skladby jedálnička,

zoznam silných a slabých stránok súčasného spôsobu stravovania,

návrhy na zlepšenie stravovacích návykov s konkrétnymi príkladmi,

príklady jedál s postupom prípravy (2 x raňajky, 2 x obed, 2 x večera, 2 x snack) na základe cieľov, životného štýlu…,

1 x telefonickú, alebo online konzultáciu.

Je určený pre toho:

kto chce upraviť svoju hmotnosť – schudnúť, pribrať, nabrať svaly – bez nezmyselných diét a hladovania,

kto sa chce v záujme svojho zdravia lepšie stravovať,

kto nemá dostatok informácií/nemá správne informácie o tom ako sa stravovať, alebo sa stráca v množstve protichodných informácii,

kto potrebuje spraviť zmenu v stravovacích návykoch, no nevie kde začať.

Čo by ste ešte mali vedieť:

Spolupráca prebieha online formou dotazníkov a vypracovávania rozličných úloh. Následne klient dostane vypracovanú analýzu s návrhmi opatrení a zmien aj s príkladmi. Ak je to potrebné, nasleduje telefonická, prípadne online konzultácia. Analýzu je možné zopakovať po niekoľkých týždňoch spolu so zhodnotením úspešnosti zavádzania zmien, prípadne ju doplniť o Nutričný coaching a/alebo Jedálniček na mieru.

Cena:

40 Eur

Prihlasit sa