Osobný tréning

Tréning prispôsobený VAŠIM osobným cieľom.

Efektívne cvičenie, ktoré rešpektuje VAŠE

individuálne požiadavky.

 

Prečo si vybrať OSOBNÝ tréning:

• individuálny prístup – tréningy zostavené pre VÁS , na základe VAŠICH cieľov, fyzickej kondície a časových možností,

• osobný rozmer – čas venovaný iba VÁM. Budem vás viesť, usmerňovať a kontrolovať, upozorňovať na prípadné chyby, ale aj chváliť za progres,

• motivácia – motivujem vás začať a neprestať. Motivujem vás dodržiavať tréningový plán a dostať zo seba maximum,

• efektívnosť – tréningy zostavené tak, aby mali hlavu a pätu, aby bol čas strávený cvičením efektívne využitý.

Cena:

25 Eur/ 1 cvičebná jednotka (60 min.)

Prihlásiť sa na tréning