LOVE. Love yourself.

Všetko čo robíme, by sme mali robiť s láskou. S láskou k sebe. Ak nemáme radi seba, nemôžeme mať radi ani druhých a oni nemôžu mať radi nás. Tak naozaj radi. Preto všetko začína sebaláskou. Tú mnohí vnímajú ako niečo negatívne. Sebaláska nemá nič spoločné s pýchou, ani sebectvom. V mojom ponímaní súvisí so sebarealizáciou a sebarozvojom. Aby sme sa cítili dobre fyzicky, treba mať v poriadku emócie a psychiku. V tejto sekcii nájdete články, ktoré sa netýkajú fyzického tela, ale skôr duše, mysle, psychiky, či emócií.